Bratysława

Bratysława

Bratysława

Słowacka stolica czyli Bratysława jest największym miastem tego państwa – zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni.
Miasto na południu graniczy z Węgrami, na zachodzie z Austrią, jest jedyną stolicą która graniczy z dwoma krajami.
W Bratysławie – jak na stolicę przystało – mieści się siedziba najwyższych władz państwowych i kraju bratysławskiego. Miasto stanowi także centralny ośrodek metropolitalny aglomeracji bratysławsko-trnawskiej oraz aglomeracji bratysławsko-trnawsko-nitrzańskiej. Jest ono oczywiście także centrum życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego.
Znajdują się tutaj liczne placówki o znaczeniu i statusie narodowym oraz międzynarodowym.

Miasto znajduje się na dwóch trasach handlowych:
– na szlaku bursztynowym, który łączył Morze Bałtyckie z Morzem Śródziemnym, czyli północną część Europy z częścią południową,
– na szlaku dunajskim, który biegnąc wzdłuż rzeki Dunaj. Umożliwiał on dostęp do Morza Czarnego, a ponadto łączył zachodnią i wschodnią Europę z południowo-wschodnią.
Drogi te krzyżowały się na obszarze dzisiejszej dzielnicy Devín, w której znajduje się zamek Zamek Devín, który niegdyś pełnił bardzo ważną, obronną funkcję nad tymi szlakami.

Bratysława w swoim obecnym kształcie powstała z osady pod Zamkiem Bratysławskim.
Aktualnie miasto stanowi jądro historyczne Bratysławy, na którego areał składają się trzy jednostki
– średniowieczne miasto ograniczone systemem wałowym,
– areał zamku,
– podzamcze.
Kiedyś do miasta wjeżdżało się czterema bramami wjazdowymi:
– od strony wschodniej Bramą Laurińską, nazywaną też Bramą Wawrzyniecką,
– od północnej Bramą Michalską,
– od zachodniej Bramą Wydrycką, nazywaną również Bramą Ciemną lub Bramą Wiedeńską
– od południa – Bramą Rybacką.
Do dnia dzisiejszego przetrwała jedynie Brama Michalska, która prowadzi do dzielnicy Stare Miasto.

Bratysława usytuowana jest na obydwu brzegach Dunaju, u ujścia Morawy do Dunaju (w dzielnicy Devín tworzy krótką granicę słowacko-austriacką), a także na wzgórzach Małych Karpat. Obejmuje ponadto skrajne obszary, czyli południową część Niziny Zahorskiej oraz zachodnią część Niziny Naddunajskiej. Terenem o najwyższym położeniu jest wzgórze – Devínska Kobyla, którego wysokość wynosi 514 m n.p.m., z kolei najniższym – rzeka Dunaj (126 m n.p.m.).
Terytorium, na którym znajduje się dzisiejsza Bratysława, powstało pierwotnie w wyniku łączenia osad, a następnie przyłączania miejscowości z pobliskiej okolicy. Od 1996 roku dzielnice tego miasta istnieją na prawach miejskich, natomiast terytorium Bratysławy podzielone jest na pięć powiatów, tzw. powiatów miejskich, siedemnaście dzielnic i dwadzieścia okręgów.