Devin

Devin Devin – ruiny średniowiecznego zamku położone na potężnej skale u ujścia rzeki Morawy do Dunaju, w dzielnicy Devín. Na terenie ruin mieści się oddział Muzeum Miasta Bratysławy. W miejscu tym zachował się rzymski posterunek graniczny, który istniał tutaj już w starożytności. W 1914 roku na zamku rozpoczęły się prace archeologiczne, które podjął czeski geodeta […]

przeczytaj więcej